Artikel Horsens Folkeblad 9 juli 2018

Artikel Horsens Folkeblad 5 juli 2018

Artikel i Horsens Folkeblad 11/5-2018

Artikel i Horsens Folkeblod 10 april 2018

Artikel i Horsens Folkeblad 6/3-2018